Songtekst van Nina: I'll Alaways Stay In Love This Way

I'll Alaways Stay In Love This Way


I never lost the love that I have given you
With all the things that we have all been through
I've never stayed in love before
As much as I have stayed in love with you

You, you never thought the feelings
Meant for you were true
‘coz everytime we're all alone you wonder
If I'll really never change
And if I'll really stay in love with you

Love, it needs just you and me to stay together
Even if there's nothing more
The best is there forever
Love, we have to stay this way in love forever
Even if you change your ways
I'll always stay this way

‘coz I, I will always stay this way in love with you
I will always stay this way in love with you
I will always stay this way in love with you

You, you never thought the feeling
Meant for you were true
‘coz everytime we're all alone you wonder
If I'll really never change
And if I'll really stay in love with you

Love…
It needs just you and me to stay together
Even if there's nothing more
The best is there forever
Love…
We have to stay this way in love forever
Even if you change your ways
I'll always stay this way

‘coz I, I will always stay this way in love with you
I will always stay this way in love with you
I will always stay this way in love with you
I will always stay this way in love with youCaptcha
Liedje Nina I'll Alaways Stay In Love This Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Alaways Stay In Love This Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nina I'll Alaways Stay In Love This Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Alaways Stay In Love This Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.