Getting Older


It's nine o'clock, i'm getting tired
I'm sick of all my records
And the clothes i bought today
Am i cracking up, or just getting older?
I'm staying in, i can't be bothered
Making conversation
With the friends that i don't know
Am i cracking up, or just getting older?

And i bet that this is how life
Turns out when you're finally grown
And you know if this my life
I'll sit around all day and i'll moan

I'm halfway up to the bottom
Of another bottle
Of my next best favourite friend
Am i cracking up
Or just getting older?
You're not cracking up
You're just getting older
We're not cracking up
We're just getting olderCaptcha
Liedje Oasis Getting Older is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Getting Oldermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oasis Getting Older downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Getting Older in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.