Come Alive


I know you don't realise
that the way I feel is so new to me

Today I'm so happy
I love everybody

Your so ugly but I forgive you
In another life I'm sure you'll be so beautiufl

I know you don't realise
that the way I feel is so new to me
I know you don't realise
that the way I feel is so new to me

Today is forever
Free love in my body

Come alive
Come alive

I know you don't realise
that the way I feel is so new to me
I know you don't realise
that the way I feel is so new to me

Come alive come alive
Come alive come alive

I know you don't realise it
I know you don't realise it
I know you don't realise
that the way I feel is so new to meCaptcha
Liedje Oblivion Dust Come Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oblivion Dust Come Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.