Songtekst van Overdrive Bachman-Turner: Thank You For The Feelin

Thank You For The Feelin


Thank you for the feelin'
But I think I've had enough
For the sun came late this morning
And I sure am feeling rough

Been this way for hours
Just can't seem to clear my head
Thank you for the feelin'
But I should have stayed in bed

What a night I had
Never been so right
Find a pretty face
Stayed there most the night

Fed me wine and laughter
Dandied up so tight
I don't remember coming home
And I'm not going back tonight

I'd like to thank you
I'd like to thank you
I'd like to thank you for the feelin'

I'd like to thank you
I'd like to thank you
I'd like to thank you for the feelin'
(Give it some feelin')

Thank you for the feelin'
But I think I've had enough
For the sun came late this morning
And I sure am feeling rough

Been this way for hours
Just can't seem to clear my head
Thank you for the feelin'
But I should have stayed in bed

Had a devil's face
Emotion that could melt
Why so many dozen men
A love they'd never felt

Took me home, shared a dream
Knew just what I'd like
I don't remember coming home
And I'm not going back tonight

I'd like to thank you
I'd like to thank you
I'd like to thank you for the feelin'

I'd like to thank you
I'd like to thank you
I'd like to thank you for the feelin'

I'd like to thank you
I'd like to thank you
I'd like to thank you for the feelin'

I'd like to thank you
I'd like to thank you
I'd like to thank you for the feelin'

Thank you
Thank you
Thank you for the feelin'

Thank you
Thank you
Thank you for the feelin'

Thank you
Thank you
Thank you for the feelin'

Thank you
Thank you
Thank you
Thank you

Thank you
Thank you
Thank you for the feelin'Captcha
Liedje Overdrive Bachman-Turner Thank You For The Feelin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thank You For The Feelinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Overdrive Bachman-Turner Thank You For The Feelin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thank You For The Feelin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.