Via Con Me


Via, via, vieni via di qui,
niente pi? ti lega a questi luoghi,
neanche questi fiori azzurri…
via, via, neache questo tempo grigio
pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti,

It's wonderfoul, it's wonderfoul, it's wonderfoul
good luck my babe, it's wonderfoul,
it's wonderfoul, it's wonderfoul, I dream of you…
chips, chips, du-du-du-du-du

Via, via, vieni via con me
entra in questo anore buio, non perderti per niente al mondo…
via, via, non perderti per niente al mondo

Lo spettacolo d' arte varia di uno innamorato di te,
it's wonderfoul, it's wonderfoul…

Via, via, vieni via con me,
entra in questo amore buio pieno di uomini
via, via, entra e fatti un bagno caldo
c'? un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo,
it's wonderfoul, it's wonderfoul…Captcha
Liedje Paolo Conte Via Con Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Via Con Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paolo Conte Via Con Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Via Con Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.