Illuminate


I see a castle's built in your imagination
You've won many battles fought inside yourself
Why would you ever try to sever what's there
And get right into, another situation,
Don't be cold, or afraid of what's there
Yeah, you've got heads to turn
And dazzle many people
Will you be right when you are done?

CHORUS: Don't you blind me
Don't you blind me

We traveled silently, beneath the foresight canopy
I've seen narrow misses been outside myself
When will I think of something clever to share?
The me to have a better situation
It's time you see that it is not fair
Well now my sight is blocked
Illuminate the morning
Will I be right when I am done?

CHORUSCaptcha
Liedje Passafire Illuminate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Illuminatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Passafire Illuminate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Illuminate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.