Illuminate


Paint the world anew
Find a way to open all the joy in order to
Illuminate the strain
Fireworks in the blue
B'yond the burstin' endless shine
Show me where the real light is

Buildin' a wall inside
Wall round my heart
Buildin' a wall inside
Yeah
(repeat)

Repeat first verse over except "Alleviate" instead of "Illuminate"Captcha
Liedje Orbital Illuminate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Illuminatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Orbital Illuminate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Illuminate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.