Songtekst van Patty Loveless: I'm That Kind Of Girl

I'm That Kind Of Girl


There's a man in a Stetson hat, howlin' like an alley cat
Outside my window tonight
Sayin', "Baby, put on something hot, meet me in the parking lot
About a quarter to nine"

I get the feelin' that he's never read Romeo and Juliet
I'm gettin' tired of these one night stands
But if you wanna make a real romance

I'm that kind of girl, I'm that kind of girl
I ain't the woman in red, I ain't the girl next door
But if somewhere in the middle's what you're lookin' for
I'm that kind of girl, yes I'm that kind of girl

Let me tell you that I like my lovin' just as much as any woman
But I'm drawin' the line
A little sensitivity always seems to get to me every time
I'm a sucker for a love-sick fool
The kind that carries all your books in school
I'm getting tired of these one night stands
But if you're lookin' for a real romance

I'm that kind of girl, I'm that kind of girl
I ain't the woman in red, I ain't the girl next door
But if somewhere in the middle's what you're lookin' for
I'm that kind of girl, yes I'm that kind of girl

I'm that kind of girl, I'm that kind of girl
I ain't the woman in red, I ain't the girl next door
But if somewhere in the middle's what you're lookin' for
I'm that kind of girl, yes I'm that kind of girl

I'm that kind of girl, oh whoa
I'm that kind of girl, oh whoaCaptcha
Liedje Patty Loveless I'm That Kind Of Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm That Kind Of Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patty Loveless I'm That Kind Of Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm That Kind Of Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.