Songtekst van Pavlov's Dog: A Hardly Innocent Mind

A Hardly Innocent Mind


It really feels, it's alright, nobody's home at all
It really sounds like I'm all around, and I just moved in
I kinda like all kinds of stuff
I even like you
Already got a night light
And I watched you turn it on

A hardly innocent mind
Oh, innocent
A hardly innocent mind
Oh, innocent

Already know what we all know
No one's ever here for long
Can't really see what I'm all about
I just moved in

It really sounds, some kind of wild sound
And it's movin' on up, and it's movin' on up
And it's movin' on up, and it's movin' on up
And it's movin' on up, and it's movin' on up
And I watch you turn it on

A hardly innocent mind
Oh, innocent
A hardly innocent mind
Oh, innocent

A hardly innocent mind
Oh, innocent
A hardly innocent mind
Oh, innocent

It really sounds, some kind of wild sound
And it's movin' on up, and it's movin' on up
And it's movin' on up, and it's movin' on up
And it's movin' on up, and it's movin' on up
And I watch you turn it on

A hardly innocent mind
Oh, innocent
A hardly innocent mind
Oh, innocent

A hardly innocent mind
Oh, innocent
A hardly innocent mind
Innocent

A hardly innocent mindCaptcha
Liedje Pavlov's Dog A Hardly Innocent Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Hardly Innocent Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pavlov's Dog A Hardly Innocent Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Hardly Innocent Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.