Redneck Mother


He was born in Oklahoma
And his wife's name is Betty Lou Thelma Liz
He's not responsible for what he's doing
His mother made him what he is

CHORUS:

And it's up against the wall, redneck mother
Mother who has raised her son so well
He's 34 and drinkin' in some honky tonk
Kickin' hippies' asses and raisin' hell

Sure does like his Falstaff Beer
He likes to chase it down with that Wild Turkey Liquor
He's got a '57 GMC pickup truck
Got a gun rack
"A Goat Roper needs love too" sticker

(CHORUS)

M is for the mud flaps she gave me for my pickup truck
O is for the oil I put on my hair
T is for T-Bird
H is for Haggard
E is for Eggs
R is for Redneck

(Chorus)Captcha
Liedje Ray Wylie Hubbard Redneck Mother is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Redneck Mothermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ray Wylie Hubbard Redneck Mother downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Redneck Mother in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.