Songtekst van Ray Wylie Hubbard: After All These Years

After All These Years


After all these years of our running wild
I believe I'll take off my colors for a while
And just kick back and sing some blues
Instead of living them like I do
After all these years of our running wild

After all these years of our running wild
I believe I'll take off for South Texas for a while
And look up some of my old friend
And try to make amends

After all these years of our running wild
And I suppose I fall somewhere in between
A lost soul and a romantic who believes
That if we live in forgiveness
We die in our dreams

After all these years of our running wild
I believe I'll take off my old leathers for a while
And with this life I live
Turn it over and forgive

After all these years of our running wild
And I suppose I fall somewhere in between
A lost soul and a romantic who believes
That if we live in forgiveness
We die in our dreams

And I suppose I fall somewhere in between
A lost soul and a romantic who believes
That if we live in forgiveness
We die in our dreams
We die in our dreamsCaptcha
Liedje Ray Wylie Hubbard After All These Years is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After All These Yearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ray Wylie Hubbard After All These Years downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After All These Years in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.