Torn In Two


There's a tattoo on my shoulder
There's a story under my skin
Put there to remind me
Of the shape you left me in

I took the Ford 'cause it was rainin'
I went down Chipper Wall road
I put it out from the window
Like a thousand fools before

I've got a heart that's torn in two
So everyone can see
I'm nothin' without you
My heart's been torn in two

I was talkin' all about you
As if it mattered to him
He sat and said, I know her
Drew it on and colored it in

I've got a heart that's torn in two
So everyone can see
I'm nothin' without you
My heart's been torn in two

I put a thousand miles on my motor
I broke down in Bowling Green
To find a girl who thinks just like you
I gotta burn some gasoline

I've got a heart that's torn in two
So everyone can see
I'm nothin' without you
My heart's been torn in two

I've got a heart that's torn in two
So everyone can see
I'm nothin' without you
My heart's been torn in two
My heart's been torn in two
My heart's been torn in twoCaptcha
Liedje Ray Wylie Hubbard Torn In Two is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Torn In Twomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ray Wylie Hubbard Torn In Two downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Torn In Two in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.