Fading Away


You say you love me,
But they feel, like words to me
Well this just ain't working
Stop thinking, you can run over me
Drifting, settling, off to a foreign place
If I can't see what's infront of me, it's a mystery
But then apparently things just aint the same
And I'm ready for change
Go on, be gone, bye bye, so long

(Chorus)
Can't ya see that your fading, fading, fading feh-eh-eh-ade
Away, away, away, away
I opened up my eyes and I finally realize
Today, today, it's too late
Your fading away

Put a sock in it, just stop running your mouth
Got my mind made up, I ain't coming back again
No way, no way, no way, no way
Cause I'm so fed up
Boy you got me messed up
If we hookin' back up, don't push your luck
Today, Today
I'm blowing you away
Things just ain't the same and I'm ready for change

Go on, be gone, ta-ta, so long

(Chorus)
Can't ya see that your fading, fading, fading feh-eh-eh-ade
Away, away, away, away
I opened up my eyes and I finally realize
Today, today, it's too late
Your fading away

I saw u turned into a ghost right in front of my eyes
Tell me what's a girl to do when she's crying inside
I'm about to go insane
I'm jumping off this train
Whether wrong or right, I'll be gone by night

(Chorus)
Can't ya see that your fading, fading, fading feh-eh-eh-ade
Away, away, away, away
I opened up my eyes and I finally realize
Today, today, it's too late
Your fading awayCaptcha
Liedje Rihanna Fading Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fading Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rihanna Fading Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fading Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.