Songtekst van Roger Mcguinn: Your Love Is A Gold Mine

Your Love Is A Gold Mine


She got rubies on her pillow
She got sapphires on the head of her bed
She got emeralds on her finger tips
She got diamonds in her hairs
She got jasper on her curtains
She got chrysolite on her ceiling
She got topaz on the soles of her shoes
And it sparkles as she's leaving

I see her standing in the candlelight come a come a to me tonight
Your love is the sweetest thing your love makes me feel so fine
Your love is a shimmering light your love is a gold mine

She got amethyst in her earings
She got platinum on the tip of her toes
She got sterling in her dresser drawers
She got yellow gold on the helms of her clothes

I see her standing in the candlelight come a come a to me tonight
Your love is the sweetest thing your love makes me feel so fine
Your love is a shimmering light your love is a gold mine
So many facets of your love it's so refined
Take me forever to mine it out but I don't mind
I think about her and I call her name
Her eyes reflecting in the window pane

I see her standing in the candlelight come a come a to me tonight
Your love is the sweetest thing your love makes me feel so fine
Your love is a shimmering light your love is a gold mine
Your love is the sweetest thing your love makes me feel so fine
Your love is a shimmering light your love is a gold mine
Your love is the sweetest thing your love makes me feel so fine
Your love is a shimmering light your love is a gold mineCaptcha
Liedje Roger Mcguinn Your Love Is A Gold Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Love Is A Gold Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Roger Mcguinn Your Love Is A Gold Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Love Is A Gold Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.