Hot Animal Machine 1


Looking at the bottom, what do I see
I see the bottom staring back at me
You have to part animal part machine
If you take a good look around you'll see what I mean
I won't take, I won't break (x5)
Seeing fear in their eyes
They won't rest easy until the other dies
You have to be part animal part machine
If you take a good look around you'll see what I mean
I won't take, I won't break (x5)
Sitting in a hot prison going insane
I gotta stay un depressed gotta try to maintain
You have to be part animal part machine
Take a good look raound you'll see what I mean
I won't take, I won't break (x5)
Bars on the windows locks on the door
Drugs in the cabinet, drugged to the door
You have to be part animal part machine
If you take a good look around you'll see what I mean
I won't take, I won't breakCaptcha
Liedje Rollins Band Hot Animal Machine 1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hot Animal Machine 1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rollins Band Hot Animal Machine 1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hot Animal Machine 1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.