Step Back


you're so fuckin' weak, you disgust me! It's a drag when you bring me
down
and all the things that you say, no one cares anyway
but then you've gotta deal with me

you step back! (2x)
or you fall down!!

I see through the lies to the bottom of your eyes
your fake charisma pulls you through!
and the house of cards that you built on the cheap shot guilt
doesn't mean a fuckin' thing to me!

you step back! (2x)
or you fall down!!

you're pathetic and you're weak, you're a fake and you lie
I'd like to crush you like an insect but I don't wanna do the time
do you really wanna confront me?
do you really wanna deal with me? uh? uh? uh?, no!
I really don't think so!!

you step back! (2x)
or you fall down!!

now: what the fuck is going through your tiny little mind?
I'm gonna show ya how fragile you really are yah
yeah! I think I'm gonna fuck with you, I think I'm gonna fuck with you
yeah you, yeah you! yeah you, motherfucker!Captcha
Widget
Liedje Rollins Band Step Back is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Step Backmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rollins Band Step Back downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Step Back in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.