You Are The One


Shoop, AHHH
Shoop, AHHH

Shoop, AHHH
Shoop, AHHH

AHHH, AHHH, AHHH, AHHH
AHHH, AHHH, AHHH, AHHH

Have you ever had a friend
Who never let you down
Right by your side every night and day
Always hear you when you're calling
Catch you when you're falling
Have somebody show you the way

It's OK
Now I know
There is a love for everyone
I will go on with you here
By my side

You are the one I wanna love
You are the one I'm dreaming of
Whenever I'm down
And feeling lonely
You are there to hold me
With you all my troubles are gone
You are the one I wanna love
You are the one I'm dreaming of
Whenever I'm down
And feeling lonely
You are there to hold me
With you all my troubles are gone
You are

Have you ever had a dream or a fantasy
Do you believe that love will come your way
Always there to see you smiling
Hold you when you're crying
Tell you everything is alright

It's OK
Now I know
There is a love for everyone
I will go on with you here
By my side

You are the one I wanna love
You are the one I'm dreaming of
Whenever I'm down
And feeling lonely
You are there to hold me
With you all my troubles are gone
You are the one I wanna love
You are the one I'm dreaming of
Whenever I'm down
And feeling lonely
You are there to hold me
With you all my troubles are gone
(With you all my troubles are gone)

And if you ever need me
There's nothing I won't do
Believe me it's true
You are the one (Oh, yeah)
My only one
(My only one)
I do believe
(I do believe, yes I do)
In you and me (Oh, yeah)

You are the one I wanna love
You are the one I'm dreaming of
Whenever I'm down
And feeling lonely
You are there to hold me
With you all my troubles are gone
(With you all my troubles are gone)
You are the one I wanna love
(You are the one)
You are the one I'm dreaming of
(My only one)
Whenever I'm down
(I do believe)
And feeling lonely
(In you and me)
You are there to hold me
With you all my troubles are gone
You are
(You are, you are, you are, you are)Captcha
Liedje S Club 8 You Are The One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Are The Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 8 You Are The One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Are The One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.