Humble Stance


Lately I've been watching a little complex grow
You know, you gotta know
That's why I chose to tell ya
That humble stance and timid glance makes your world turn so slow
You know, you gotta know
There's no one going to help you
Watching you, that shyness too, with everyone you know
You know, you gotta know
That's how they step around you
It takes you twice the time to find the things you're looking for
You know, you're moving slow
No one will stop to tell you
You can light up anyone you please
You should spend less time down on your knees
Lately I've been watching a little complex grow
You know, you gotta know
That's why I chose to tell ya
That humble stance and timid glance makes your world turn so slow
You know, you gotta know
There's no one going to help you
(repeat 5X)Captcha
Liedje Saga Humble Stance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Humble Stancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga Humble Stance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Humble Stance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.