Humble Stance


Lately I've been watching a little complex grow
You know, you gotta know
That's why I chose to tell ya
That humble stance and timid glance makes your world turn so slow
You know, you gotta know
There's no one going to help you
Watching you, that shyness too, with everyone you know
You know, you gotta know
That's how they step around you
It takes you twice the time to find the things you're looking for
You know, you're moving slow
No one will stop to tell you
You can light up anyone you please
You should spend less time down on your knees
Lately I've been watching a little complex grow
You know, you gotta know
That's why I chose to tell ya
That humble stance and timid glance makes your world turn so slow
You know, you gotta know
There's no one going to help you
(repeat 5X)Captcha
Piosenkę Saga Humble Stance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Humble Stance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Humble Stance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga Humble Stance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.