It's Your Life


I wonder why you care so much
When you don't wanna do it
We always put you through it
Every day we ask a lot
We know you're gonna do it

[chorus]

It's your life
Don't think twice
It's your life
Don't think twice
It's your life

You cross the line and make up your mind
Do you think you're gonna make it?
'cos you don't have to take it
You are the kind that will always find
Sometimes you gotta fake it
But you really gotta shake it

[bridge]

You know you gotta know
Sometimes it's touch and go
It's time to just say no

[repeat chorus]

You make yourself such an easy touch
Doesn't matter who you're nice to
'cos you want us all to like you
To let us down would be too much
But maybe you're afraid to
'cos that is how we made you

I know it's touch and go
It's time to say no

You know you gotta know
Sometimes it's touch and go
It's time to just say no
It's your life

Every day you find a way
To do more than you want to
It's always there to haunt you
One word will change your day
No matter what we ask you
Say no and put it past you

[repeat bridge]
[repeat chorus]Captcha
Liedje Saga It's Your Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Your Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga It's Your Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Your Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.