We'll Meet Again


Have you been listening?
We must have more supplies
We will be on our way tonight
Don't want to miss a thing
We've got to build it right
You know we're running out of time

What I do, I do for you

Chorus:

I can't tell you how, where or when
But I can tell you we'll meet again
I can't tell you how, where or when
But we all know this won't be the end

I would do anything
To bring it back to life
You'll see a new light in the sky
If I don't do a thing
I'll always wonder why
Why I just left them there to die

All I do, I do for you

Repeat ChorusCaptcha
Liedje Saga We'll Meet Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We'll Meet Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga We'll Meet Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We'll Meet Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.