Raising The Snake


Say, won't you tell me what you want?
What is real and what is not
Don't you tell me you forgot

Well that's a lie
It's gonna keep me up all night
Don't ask me why

I get a little bit excited
Then I start to like it
Welcome, uninvited guest
One day my blood is pumping cruelly
Running on a runway
Raise the snaking body

With the balls about to drop
You're still playing astronaut
What you get is what you got

Well that's a lie
It's gonna keep me up all night
Don't ask me why

I get a little bit excited
Then I start to like it
Welcome, uninvited guest
One day my blood is pumping cruelly
Running on a runway
Raise the snaking bodyCaptcha
Liedje Spiral Beach Raising The Snake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raising The Snakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spiral Beach Raising The Snake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raising The Snake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.