I Promise I Will


Will I always be there for you?
When you need someone, Will I be that one you need?
Will I do all my best to, to protect you?
When the tears get near your eyes
Will I be the one that's by your side?
Will I be there when you call me in the middle of the night?
Will I keep the rain from falling down into your light?
I promise, I promise
I promise I will

Will I take tender care of you?
Take your darkest night and make it bright for you
Will I be there to make you strong and to lean on?
When this world has turned so cold
Will I be the one that's there to hold?

Will I be there when you call me in the middle of the night?
Will I keep the rain from falling down into your light?
I promise, I promise
I promise I will

Will I be there when you call me in the middle of the night?
Will I keep the rain from falling down into your light?
I promise, I promise
I promise I will

Yeah
And I love you more every day
And nothing will take that love away
When you need someone
I promise I'll be there for you (there for you)
I promise

Will I be there when you call me in the middle of the night?
Will I keep the rain from falling down into your light?
I promise, I promise
I promise I will

And I promise (and I promise)
I promise (oh I promise you)
I will be there when you call me (when you call me)
I promise (I promise)
I promise I willCaptcha
Liedje Stacie O'Rico I Promise I Will is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Promise I Willmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stacie O'Rico I Promise I Will downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Promise I Will in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.