Songtekst van Stacie O'Rico: O Come, All Ye Faithful

O Come, All Ye Faithful


Come, let us adore him,
Jesus Christ was born on Christmas day
Jesus Christ was born on Christmas day

O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him,
Born the King of angels;

Chorus
O come, let us adore him,
O come, let us adore him,
O Come, let us adore him,
Christ the Lord

Jesus Christ was born on Christmas day
Jesus Christ was born on Christmas day

O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him,
Born the King of angels;

Chorus
O come, let us adore him,
O come, let us adore him,
O Come, let us adore him,
Christ the Lord

Jesus Christ was born on Christmas day
Jesus Christ was born on Christmas day

Home to love for me and youCaptcha
Liedje Stacie O'Rico O Come, All Ye Faithful is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied O Come, All Ye Faithfulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stacie O'Rico O Come, All Ye Faithful downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje O Come, All Ye Faithful in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.