Songtekst van Stonewall Jackson: Misery Known As Heartache

Misery Known As Heartache


Yes I gather up the pieces of my heart dear I'm a wondering if I'll ever love again
Just because I lost my head and fell for you dear
I'm afraid your love would struck me down again
So don't take my kind of chances while you're searching
For the love that you believe is true
For that mis'ry known as hearetache may be lurking
In his heart to lay by and torture you
[ fiddle ]
Maybe someday you can find the love you've longed for
If you do then I'll be happy as can be
But I'm still wondering just what you led me on for
When you made me believe that it was me
Don't be breaking other heartsCaptcha
Liedje Stonewall Jackson Misery Known As Heartache is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Misery Known As Heartachemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stonewall Jackson Misery Known As Heartache downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Misery Known As Heartache in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.