Helpless (Long Version)


Lie on the deck of this open yacht
Watch the sky the Caribbean Sea is so hot
Feeling the wind; I can smell the sea
And I hear how the ocean is calling to me

I never knew all the world had to show
I never let anyone know me cause you know
I was the girl with the strongest defenses
Safe inside my world of pretenses

Smile and youve taken me by surprise
For a while Im content just to look in your eyes

But when you touch me it feels just like magic
Makes my years alone almost tragic oh baby
I was alone but I never felt lonely
My heart was reserved for you only

Helpless
When you touch me Im powerless
I need you so much baby Im helplessCaptcha
Liedje Taeko Helpless (Long Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Helpless (Long Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taeko Helpless (Long Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Helpless (Long Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.