Wake Me Up!


Got a lot of good love, got good lovin'
I want it; I need it, got to have your love
Got a lot of good love, got good lovin'
Always, always, always!
Got a lot of good love, got good lovin'
I know that you wanna get wi' me get wise,
Or you never will be
Got a lot of good love, got good lovin'

The alarm clock rings
And you're doing your things
In the morning
But I'm asleep in bed
And when I wake up
Find you're already gone without warning
And you never even kissed me goodbye

Got a lot of good love, got good lovin'

One time, I can forgive you now
Two times, oh, how could you let me down?
Leaving me lonely
I know it's really no big thing
I know you're in a hurry
But don't you worry

Wake me up, wake me up
And kiss me goodbye
If I'm sleepin'
When I'm dreamin'
Wake me up and you'll see
There's nobody that loves you like me

Got a lot of good love, got good lovin'
I've seen how you sneak out the back door
Try me once - won't be sneakin' no more
Got a lot of good love, got good lovin'

One time, I can forgive you now
Two times, oh, how could you let me down?
Leaving me lonely
You think it's really no big thing
Just think, while I'm here snoozin'
It's love we're losin'

Wake me up, wake me up
And kiss me goodbye
If I'm sleepin'
When I'm dreamin'
Wake me up and you'll see
There's nobody that loves you like me

You need some love to get started
'Cause you can't go to work feeling broken,
Broken hearted, sad and lonely
You know I'd never let you down
-acapoCaptcha
Widget
Liedje Taeko Wake Me Up! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Me Up!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taeko Wake Me Up! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Me Up! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.