Songtekst van The Dissociatives: Horror With Eyeballs

Horror With Eyeballs


© Daniel Johns/Paul Mac

BEHIND THIS GOLD PICKET FENCE LIES A WHOLE INSTITUTE
WHERE WALLPAPER PAINTERS SCRAPE AND SCARECROWS SWELL WATERLOGGED,
NOW I GOT DEAD TIME ON MY HANDS
FOR FEEDING MY ANIMALS,

ALL OF THIS TIME ON MY HANDS
SO FAR HAS GONE TO FEEDING MY ANIMALS

ON THIS DARK KISSED DAY THE LIGHT SHINES THROUGH ONLY YOU
OR IS IT BECAUSE YOUR SILHOUETTE IS YOUR FRAME LIKE AN EMPTY WINDOW,
NOW I GOT COLD TIME UP MY SLEEVE, I'M FEELING DESTITUTE,

ALL OF THIS TIME ON MY HANDS
SO FAR HAS GONE TO FEEDING MY ANIMALS

I FEEL ROOT VEGETABLE! AM I DEAD?
OR BURIED ALIVE? I SLEEP WARM VELVET WAND,
BUY THE NIGHT…I'M SELLING THE SUN, MY SKIN FEELS
SILKY SMOOTH NOW I'M BURIED IN MUD

ALL OF THIS TIME ON MY HANDS,
SO FAR HAS GONE TO FEEDING MY ANIMALS,
ALL OF THAT TIME I WAS DEAD,
LIMBLESS IN BED, SEDATED EXPERIMENT NA, NA, NA, NACaptcha
Liedje The Dissociatives Horror With Eyeballs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Horror With Eyeballsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Dissociatives Horror With Eyeballs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Horror With Eyeballs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.