Songtekst van The Dissociatives: Sleep Well Tonight

Sleep Well Tonight


© Daniel Johns/Paul Mac

SOME FOOLISH MAN DREAMT
THAT DREAMING HAD NO MEANING
AND LIFE IS QUITE SIMPLY
A SERIES OF ILLUSIONS…

TONIGHT, SLEEP WELL TONIGHT
SOME RESTLESS THOUGHTS LINGER
LONG BEFORE THEY'RE DANGEROUS
AND LIFE IS QUITE SIMPLY
AND LIGHT IS QUITE SIMPLY
A SERIES OF INTRUSIONS…

TONIGHT, SLEEP WELL TONIGHTCaptcha
Liedje The Dissociatives Sleep Well Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sleep Well Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Dissociatives Sleep Well Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sleep Well Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.