Songtekst van The Rolling Stones: MOONLIGHT MILE

MOONLIGHT MILE


(M Jagger/K Richards)

When the wind blows and the rain feels cold
With a head full of snow
With a head full of snow
In the window there's a face you know
Don't the nights pass slow
Don't the nights pass slow
The sound of strangers sending nothing to my mind
Just another mad mad day on the road
I am just living to be dying by your side
But I'm just about a moonlight mile on down the road
Made a rag pile of my shiny clothes
Gonna warm my bones
Gonna warm my bones
I got silence on my radio
Let the air waves flow
Let the air waves flow
Oh I'm sleeping under strange strange skies
Just another mad mad day on the road
My dreams is fading down the railway line
I'm just about a moonlight mile down the road
I'm hiding sister and I'm dreaming
I'm riding down your moonlight mile
I'm hiding baby and I'm dreaming
I'm riding down your moonlight mile
I'm riding down you moonlight mile
Let it go now, come on up babe
Yeah, let it go now
Yeah, flow now baby
Yeah move on now yeah
Yeah, I'm coming home
'Cause, I'm just about a moonlight mile on down the road
Down the road, down the roadCaptcha
Liedje The Rolling Stones MOONLIGHT MILE is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied MOONLIGHT MILEmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Rolling Stones MOONLIGHT MILE downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje MOONLIGHT MILE in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.