Moonlight Shadow


The last that ever she saw him
Carried away by a moonlight shadow
He passed on worried and warning
Carried away by a moonlight shadow
Lost in a riddle that saturday night
Far away on the other side
He was caught in the middle of a desperate fight
And she couldn't find how to push through
The trees that whisper in the evening
Carried away by a moonlight shadow
Sing a song of sorrow and grieving
Carried away by a moonlight shadow
All she saw was a silhouette of a gun
Far away on the other side
He was shot six times by a man on the run
And she couldn't find how to push through
I stay, I pray
I see you in heaven far away
I stay, I pray
I see you in heaven one day
Four am in the morning
Carried away by a moonlight shadow
I watched your vision forming
Carried away by a moonlight shadow
A star was flying in the silvery night
Far away on the other side
Will you come to talk to me this night
But she couldn't find how to push through
I stay, I pray
I see you in heaven far away
I stay, I pray
I see you in heaven one day
Far away on the other side
Caught in the middle of a hundred and five
The night was heavy and the air was alive
But she couldn't find how to push through
Carried away by a moonlight shadow
Carried away by a moonlight shadow
Far away on the other sideCaptcha

Commentaren

 
alex     2011-01-28 01:43    
yeah, did u know there's a remix by dj d'agostino? thats even better in my opinion
 
remco     2010-12-11 01:33    
jeez this is good
Liedje E-rotic Moonlight Shadow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moonlight Shadowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Moonlight Shadow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moonlight Shadow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.