Songtekst van The Waterboys: Barely out of teenage

Barely out of teenage


Where'd you get that jacket
did it fall, off a lorry
Where'd you get those lines
on your forehead, was it worry
I remember you ??? 1976
Did you get a good part exchange
On security for kicks

Where did you get that family?
Where did you get that mortgage?
Where did you get that family?
Man you're barely out of teenage
man you're barely out of teenage

Don't cock up or cop out
because love shouldn't bring a man to ruin
You're walking living breathing proof
that you don't know what you're doing
Fun is fun when you're in control
but there's a line that has to be drawn
Don't play with guns until you learn how to fire
the safety catch may not be on

Where did you get that family?
Where did you get that mortgage?
Where did you get that family?
Man you're barely out of teenage
man you're barely out of teenageCaptcha
Liedje The Waterboys Barely out of teenage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barely out of teenagemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Waterboys Barely out of teenage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barely out of teenage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.