Songtekst van Travis Tritt: Doesn't Anyone Hurt Anymore

Doesn't Anyone Hurt Anymore


I turn on the radio and I begin to dial
I do believe without a doubt the whole world's in denial
They're all singing I love you and what a perfect life
I've been around enough to know, to know that isn't right

Doesn't anyone hurt anymore
Have the teardrops stopped
No one's walking the floor
And the blues don't ever come around and knock on the door
No angry words are spoken
No hearts are being broken
Doesn't anyone hurt anymore

I'm not a lonely man locked away in a room
Crying for some lost love and cursing out the moon
But I know there's people out there that love has put to shame
Sometimes a song is all they have to help them through the pain

Chorus:

Doesn't anyone hurt anymore
Have the teardrops stopped
No one's walking the floor
And the blues don't ever come around and knock on the door
No angry words are spoken
No hearts are being broken
Doesn't anyone hurt
Doesn't anyone hurt Doesn't anyone hurt anymoreCaptcha
Liedje Travis Tritt Doesn't Anyone Hurt Anymore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doesn't Anyone Hurt Anymoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Travis Tritt Doesn't Anyone Hurt Anymore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doesn't Anyone Hurt Anymore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.