Songtekst van Travis Tritt: Nothing Short Of Dying

Nothing Short Of Dying


(Travis Tritt)

I should've told her more I loved her
I should've spent more time at home
But should haves really aren't important
Since the fact is now she's gone
I wish I'd listened to my conscience
When it said 'don't let her go'
And if she's wondering how I'm doing
Well, I think she oughta know

(That/And) I find myself praying

More than I ever did before
And I find my heart is breaking
Each time her memory slams the door
And I find myself crying
And trying to hold on
'Cause there ain't nothing short of dying
That's worse than being left alone

I thought I'd be just fine without her
I'd be happy a free man
But the hurtin' side of lonesome
Is what I didn't understand
And the lessons that I'm learning
Lord, I'm learning awful well
'Cause nights I used to spend in Heaven
Have been replaced by nights of Hell

Repeat Chorus

There ain't nothing short of dying
That's worse than being left aloneCaptcha
Liedje Travis Tritt Nothing Short Of Dying is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nothing Short Of Dyingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Travis Tritt Nothing Short Of Dying downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nothing Short Of Dying in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.