King


We have heard the Thunder
We have seen the storm
Echoes of your kingdom comming
Rumours of our home
Where one day we will stand before you Lord
Our altogether beautiful reward

(Chorus)

And we will give you glory, bring you honour
king above all kings, you deserve our everything
We will lift our voices with your praises
Jesus you are our King

Though now we walk in darkness
Though now we see in part
Right now we're warmed by the burnning flames
Of the fire in our hearts
You've promised you will lead us to your throne
Where we will worship you and you alone

(Chorus)Captcha
Liedje Tree63 King is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tree63 King downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje King in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.