Treasure


Taken up out of the world
Shaken up with just a word
Turned around so suddenly
I'm alive eternally
Something invisible
Has become so beautiful
I know I am born again
Laughing and stumbling

Draw me after You - let me run with You
Show me all Your
Kingdom come

My heart is where my treasure lies
My great reward is in Your eyes
My every breath belongs to You
You are my treasure

Take the world up out of me
Put the fruit back on the tree
I give everything to be
What only You want me to be
The treasure that You've become
Is shining brighter than the sun
Feels like I am born again
StumblingCaptcha
Liedje Tree63 Treasure is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Treasuremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tree63 Treasure downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Treasure in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.