Cherry Pie


She's my cherry pie
Cool drink of water
Such a sweet surprise
Tastes so good
Make a grown man cry
Sweet cherry pie

Well, Swingin' on the front porch
Swingin' on the lawn
Swingin' where we want
'Cause there ain't nobody home
Swingin' to the left
And swingin' to the right
If I think about baseball
I'll swing all night, yea

Swingin' in the living room
Swingin' in the kitchen
Most folks don't 'cause
They're too busy bitchin'
Swingin' in there 'cause
She wanted me to feed her
So I mixed up the batter
And she licked the beater
I scream you scream
We all scream for her
Don't even try 'cause
You can't ignore her

Chorus:
She's my cherry pie
Cool drink of water
Such a sweet surprise
Tastes so good
Make a grown man cry
Sweet cherry pie oh yea

She's my cherry pie
Put a smile on your face
Ten miles wide
Looks so good
Bring a tear to your eye
Sweet cherry pie

Swingin' to the drums
Swingin' to guitar
Swingin' to the bass
In the back of my car
Ain't got money
Ain't got no gas
But we'll get where
We're goin' if we
Swing real fast
I scream you scream
We all scream for her
Don't even try 'cause
You can't ignore her

Chorus

Swing it! All night long,
Swing it!
Swing in the bathroom
Swingin' on the floor
Swingin' so hard
We forgot to lock the door
In walks her daddy
Standin' six foot four
He said you ain't gonna swing
With my daughter no more

Chorus

Swing It!Captcha
Liedje Warrant Cherry Pie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cherry Piemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Warrant Cherry Pie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cherry Pie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.