Sticky


I'm sliding underneath
The door again
You get so sticky
When you're waking up
I'm sliding underneath your skin again
I get so tired
I can't wake up

You're dancing out on the ledge again
100 feet above the bed it seems
And when I feel
Like I'm joining in
I get so scared
I get so scared

Chorus x 2
I'm a particle in motion
I'm a box of broken strings
I'm feeling well oiled
But I don't know anything

I don't know anythingCaptcha
Liedje Willard Grant Conspiracy Sticky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stickymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Willard Grant Conspiracy Sticky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sticky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.