You Fucked Up


You fucked up you went over the line
You fucked up you didn't pay your fine
You fucked up in the third degree
You fucked up when you fucked with me

You fucked up (You're going down)
You fucked up

You fucked up when you fucked with a cop
You fucked up when you failed to stop
You fucked up you should have stayed at home
You fucked up now I'm crackin' your dome

[ad lib]

You fucked up when you fucked with the law
You fucked up when you narked on your Ma
We slapped her around and she ratted on Pa
You fucked up now we got you by the balls

You fucked up you fucked with the Cops
You fucked up you fucked with the Cops
You fucked up you fucked with the Cops

You fucked up, You fucked up, You fucked upCaptcha
Liedje X-Cops You Fucked Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Fucked Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje X-Cops You Fucked Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Fucked Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.