Interloper


X-Copy patrol your streets tonight
and we will judge what's wrong and right

And if you interfere
With what we're doing here
It's your unlucky day
We'll blow your ass away

But if you fuck around
Then you'll be goin down
We'll beat you to your knees
You are the enemy
Because we wear a shield
We have the right to kill
And if the guiltless die
We turn a blind eye

We turn a blind eye
We turn a blind eye
We turn a blind eye

Blind EyeCaptcha
Liedje X-Cops Interloper is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Interlopermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje X-Cops Interloper downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Interloper in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.