Non Believer


I have faith that I will not succeed
Something's pushing me, something I can't see
There's a price put on my head
I have faith that no one will help me in my time of need
They'd rather watch me bleed
Who really cares when you're down and out?
Who really cares when no ones around?
You stand alone, you make your claim
You stand alone
Don't think it's a call, a plea for help
I never asked anyone
From what I've seen, from the look of things I can only help myself
I had faith that I was loved by you
But it has filtered through
Seeping through my hands
A fistful of shit
Left with no more than a glimpse of what you have become
Who really cares when you're down and out?
Who really cares when no ones around?
You stand alone, you make your claim
You stand alone
You left me here to rot
I will see you in Hell
Non believer, what I become
A non believerCaptcha
Piosenkę 100 Demons Non Believer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Non Believer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Non Believer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 100 Demons Non Believer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.