Work Or War


18 now, you're out of school, your childhood is spent
work or war
all you've got to do is figure out how to pay the rent
work or war
if you've got no money then your life is up for hire
work or war
start the cycle, job to job and hope you don't get fired
work or war
work for life
to get what you need
live as a wage slave to corporate greed
or kill for cash
the governments whore
these are your choices because they prey on the poor
seen the commercials and it's just a couple years
work or war
twenty thousand dollars towards a college and career
work or war
they're in the mail, they're on the phone, it's just a step away
work or war
it's kill or be killed, the gi bill doesn't pay
work or warCaptcha
Piosenkę A Global Threat Work Or War przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Work Or War, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Work Or War. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Global Threat Work Or War w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.