Work Or War


18 now, you're out of school, your childhood is spent
work or war
all you've got to do is figure out how to pay the rent
work or war
if you've got no money then your life is up for hire
work or war
start the cycle, job to job and hope you don't get fired
work or war
work for life
to get what you need
live as a wage slave to corporate greed
or kill for cash
the governments whore
these are your choices because they prey on the poor
seen the commercials and it's just a couple years
work or war
twenty thousand dollars towards a college and career
work or war
they're in the mail, they're on the phone, it's just a step away
work or war
it's kill or be killed, the gi bill doesn't pay
work or warCaptcha
Liedje A Global Threat Work Or War is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Work Or Warmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Global Threat Work Or War downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Work Or War in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.