Retention Of Illusion


[Music: MCarlsson / Ablaze My Sorrow]
[Lyrics: KLonnsjo]

Faithful believers of a nonexisting god
Waste all your life on your bare knees
Reality a word unknown
Passing your head with a gentle nod
Brainwashed from the day of your birth

Religious fanatic from the cradle to the grave
Christian pedophiliac is that your way to save?
Why can't you see beyond, the illusion, the lie
Just sitting there praying to an empty sky

You are maggots, sheep's that walk in flock
Not able to think on your own
Don't come to me begging for mercy
No fucking remorse, you are going down

Religious fanatic from the cradle to the grave
Christian pedophiliac is that your way to save?
Why can't you see beyond, the illusion, the lie
Just sitting there praying to an empty sky

I hate you
I curse you
The truth is what I speak
My words is your defeat

Day in day out before your precious icon
Your life is mine to waste
Blindfolded "men" of god
I deny your lords existence!
Holy father nothing more than phantasm
Pestilential lord of liesCaptcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow Retention Of Illusion przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Retention Of Illusion, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Retention Of Illusion. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow Retention Of Illusion w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.