Suicidal


[Music: MCarlsson / Ablaze My Sorrow]
[Lyrics: DLinden]

I can't close my eyes
Staring straight into the empty sky
Feeling trapped an overfilled with lies
I can't deny
These lovely thoughts of death has crossed my mind

I can't deny
Death is on my mind

I can't close my eyes
I'm feeling trapped inside a world of lies
I can't see what's real, it's all disguised
I can't deny
These lovely thoughts of death has crossed my mind

I hate this world
I hate this life

I focus on the strength
The strength I'm building up inside
I feel it growing stronger every day
Strong enough to take my life away

I have closed my eyes
My final rest saved me from all those lies
It's over, I'm free from this pain called life
I can't deny
I'm dead, I'm cold, I'm six feet under ground

I can't deny
I'm dead, I'm cold, it ain't no lie

I focus on the strength
The strength I'm building up inside
I feel it growing stronger every day
Strong enough to take my life away

Suicidal!Captcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow Suicidal przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Suicidal, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Suicidal. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow Suicidal w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.