Rock Your Heart Out


Got the devil in you,
got the devil in me,
Play a dangerous tune,
come on dance with thee

You gotta pound your fists up,
shout your mouth off,
beat the walls down,
get to freak out, an' rock a little rock a little rock a little heart out,
yeah, yeah, yeah,
You gotta rock it on down (yeah down)

Got everything you want,
got everything you need,
don't worry 'bout the cost,
just sell your soul to me

You gotta bring the house down,
beat the drums loud,
bleed your lungs dry,
come on lets fly,
an rock a little rock a little rock a little heart out,
roooock, rock your little heart out,
rock it on down

You gotta put your foot down,
beat your chest hard,
blow your brains out,
feel her shout loud,
you gotta,
rock your heart out,
rock your heart out,
rock your heart out,
rock your heart out,
rooock, rock your little heart out,
rooock, rock your little heart out,
rock it on out, (oh yeah)
rock a little, rock a little, rock a little heart out,
yeah, yeah,
rock your heart out x8
you gotta rock a little, rock a little,
rock a little,
rock a little heart,
you gotta rock your little heart right, right outCaptcha
Piosenkę AC/DC Rock Your Heart Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rock Your Heart Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rock Your Heart Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AC/DC Rock Your Heart Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.