Stop Crying Your Heart Out


Hold up hold on don't be scared
You'll never change what's been and gone
May your smile Shine on Don't be scared
Your destiny may keep you warm

Cos all of the stars are fading away
Just try not to worry you'll see them some day
Take what you need and be on your way
And stop crying your heart out

Get up Come on why you scared
You'll never change what been and goneCaptcha
Piosenkę Oasis Stop Crying Your Heart Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stop Crying Your Heart Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stop Crying Your Heart Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Oasis Stop Crying Your Heart Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.