Crazy For You


Found myself today singin' out loud your name
You said I'm crazy, if I am I'm crazy for you
Sometimes sittin' in the dark wishin' you were here turns me crazy
But its you who makes me lose my head

And every time I'm meant to be acting sensible
You drift into my head and turn me into a crumblin' fool
Tell me to run and I'll race if you want me to stop I'll freeze
And if you and me gonna leave just hold me closer baby
And make me crazy for you, crazy for you

Lately with this state I'm in I can't help myself but spin
I wish you'd come over, send me spinning closer to you
My, oh my, how my blood boils a sweet taste for you
Strips me down bare and gets me into my favorite mood

I keep on tryin' fightin' these feelings away
But the more I do the crazier I turn into
Pacin' floors and openin' doors
Hopin' you'll walk through and save me boy
Because I'm too crazy for you, crazy for youCaptcha
Piosenkę Adele Crazy For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crazy For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crazy For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adele Crazy For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.