Every Woman In The World


Overnight scenes, dinner and wine
Saturday girls
I was never in love, never had the time
In my hustle and hurry world
Laughing myself to sleep
Waking up lonely
I needed someone to hold me oh-oh-oh

It's such a crazy old town
It can drag you down
Till you run out of dreams
So you party all night to the neon lights
And you don't know what happiness means
I was dancing the dark with strangers
No love around me
When suddenly you found me oh-oh-oh

Chorus
Girl you're every woman in the world to me
You're my fantasy, you're my reality
Girl you're every woman in the world to me
You're everything I need, you're everything to me
Oh girl

Everything good, everything fine
That's what you are
So put your hand in mine
And together we'll clim
As high as the highest star
I'm living a lifetime in every minute
That we're together
And I'll stay right her forever oh-oh-oh

ChorusCaptcha
Piosenkę Air Supply Every Woman In The World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Every Woman In The World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Every Woman In The World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Air Supply Every Woman In The World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.