Feel The Breeze


Since I met you,
How can I notice if the sky is blue or grey
But here I am,
Standing outside looking into a cloudy day
This must be the time for reflection,
My direction is not quite clear
Now I feel the air is colder,
Now I feel that winter's here

Feel the breeze, we're coming to winter
Feel the breeze, we're coming to winter
Feel the breeze, we're coming to winter
Feel the breeze, we're coming to winter

I feel the breeze, I feel dejected,
I feel a part of a love that's gone

We're in this world to take some chances,
from your glances I see it's wrong
Winter's here, and it's a long one,
to be alone and in the cold
Brother sun, you cast a shadow,
now I need my lonely role

Feel the breeze, we're coming to winter
Feel the breeze, we're coming to winter
Feel the breeze, we're coming to winter
Feel the breeze, we're coming to winterCaptcha
Piosenkę Air Supply Feel The Breeze przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Feel The Breeze, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Feel The Breeze. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Air Supply Feel The Breeze w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.